Toàn cảnh hội nghị kbvision: “mục tiêu dẫn đầu – lợi thế – thách thức và giải pháp” 2019